LUSHIWANG

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

FF230A _ Máy mài góc cầm tay 2020W φ230mm T4

Máy mài góc LUSFF230A 2020W φ230mm
1.193.000 ₫ 775.450 ₫

LUSFF02-125 - Máy mài góc cầm tay LUSFF02-125 1200W φ125mm

Máy mài góc LUSFF02-125 1200W φ125mm
640.000 ₫ 480.000 ₫

LUSFF03-26 - Máy khoan búa cầm tay LUSFF03-26 720W φ26mm T3

Búa điện LUSFF03-26B 720W φ26mm
1.073.000 ₫ 804.750 ₫

LUSFF10A - Máy khoan điện cầm tay LUSFF10A 300W T10

Máy khoan LUSFF10A 300W
390.000 ₫ 292.500 ₫

LUSFF-150A - Máy mài góc cầm tay LUSFF-150A 1200W φ150mm T6

Máy mài góc LUSFF-150A 1200W φ150mm
653.000 ₫ 489.750 ₫

LUSH02110 - Lưỡi cưa gỗ tròn LUSH02110 110mm 20mm 1.2mm 4" T200 H50

Lưỡi cưa gỗ LUSH02110 110mm 20mm 1.2mm
43.000 ₫ 32.250 ₫

LUSH02230 - Lưỡi cưa gỗ tròn LUSH02230 230mm 25.4mm 1.8mm 9" T50

Lưỡi cưa gỗ LUSH02230 230mm 25.4mm 1.8mm
120.000 ₫ 90.000 ₫

LUSJ01180 - Lưỡi cắt bê tông LUSJ01180 180mm 25.4mm 2.6mm

Lưỡi cắt đá LUSJ01180 180mm 25.4mm 2.6mm
83.000 ₫ 62.250 ₫

LUSJ01230 - Lưỡi cắt bê tông LUSJ01230 230mm 25.4mm 2.6mm T50

Lưỡi cắt đá LUSJ01230 230mm 25.4mm 2.6mm
145.000 ₫ 108.750 ₫

LUSJ112-02 - Lưỡi cắt bê tông LUSJ112-02 112mm 20mm 1.3mm T200 H100

Lưỡi cắt đá LUSJ112-02 112mm 20mm 1.3mm
58.000 ₫ 43.500 ₫