makita

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

Đá cắt inox 230 B-12273 Makita

Đá cắt inox 230
Từ 42.000 ₫

Đá cắt inox+sắt 100 B-12201 Makita

Đá cắt inox+sắt 100
Từ 17.850 ₫

Đá cắt inox+sắt 100 D-60997 Makita

Đá cắt inox+sắt 100
Từ 7.350 ₫

Đá cắt inox+sắt 125 B-12239 Makita

Đá cắt inox+sắt 125mm
Từ 20.475 ₫

Đá cắt inox+sắt 180 B-12267 Makita

Đá cắt inox+sắt 180
Từ 24.150 ₫

Đá cắt sắt 100mm A-85123 Makita

Đá cắt sắt 100mm
Từ 11.025 ₫

Đá cắt sắt 125 A-85313 Makita

Đá cắt sắt 125
Từ 17.850 ₫

Đá cắt sắt 355 B-10730 Makita

Đá cắt sắt 355
Từ 46.725 ₫

Đá mài inox 125 A-80656 Makita

Đá mài inox 125mm
Từ 19.800 ₫

Đá mài sắt 100 A-80911 Makita

Đá mài sắt 100
Từ 11.025 ₫

Đá mài sắt 125 A-80933 Makita

Đá mài sắt 125
Từ 19.425 ₫

Đá mài sắt 180 A-80949 Makita

Đá mài sắt 180mm
Từ 27.825 ₫

Đá mài sắt+inox 100 A-80852 Makita

Đá mài sắt+inox 100
Từ 16.800 ₫

Mũi khoan bê tông Makita 8*160mm D-00131

Mũi khoan bê tông Makita 8x160mm
Từ 14.700 ₫

Rotor máy khoan HP2050+2051 517413-3 Makita

Rotor máy khoan HP2050+2051
Từ 304.500 ₫

Rotor máy khoan MT583 513863-0 Makita

Rotor máy khoan MT583
Từ 330.750 ₫

Rotor máy bào MT190 517493-9 Makita

Rotor máy bào MT190
Từ 199.500 ₫

Rotor máy bào MT191 510207-5 Makita

Rotor máy bào MT191
Từ 206.850 ₫

Rotor máy bào MT192 513478-3 Makita

Rotor máy bào MT192
Từ 178.500 ₫

Rotor máy bào N1900B 511938-9 Makita

Rotor máy bào N1900B
Từ 577.500 ₫