tìm kiếm văn bản

Thỏa thuận đăng ký thành viên

2019-07-26 00:54:09 tác giả: CDIND.VN

Chào mừng bạn đăng ký làm thành viên của trang web này. Xin vui lòng đọc kỹ các điều sau. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của trang web này. Bằng cách đăng ký chương trình thông qua trang web này, người dùng đã đạt được thỏa thuận với trang web này và tự nguyện chấp nhận tất cả nội dung của các Điều khoản dịch vụ này.

 

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Quyền sở hữu và quyền hoạt động của các dịch vụ điện tử của trang web này thuộc sở hữu của Website này.Các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo các điều khoản dịch vụ và quy tắc hoạt động do chúng ban hành. Khi bạn xác nhận tất cả các điều khoản dịch vụ và hoàn tất quy trình đăng ký, thỏa thuận này được thiết lập giữa bạn và trang web này và có hiệu lực pháp lý, và bạn trở thành thành viên chính thức của trang web này.

2. Theo những thay đổi trong luật pháp và quy định quốc gia và nhu cầu hoạt động của trang web này, trang web này có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này theo thời gian. Nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực khi đăng dưới bất kỳ hình thức nào trên trang web này và thay thế nội dung liên quan. Bạn nên chú ý đến những thay đổi trong thông báo, mẹo và thỏa thuận, quy tắc và nội dung liên quan khác của trang web này. Bạn thừa nhận và xác nhận rằng nếu bạn không đồng ý với nội dung được cập nhật, bạn nên ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức, nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn sẽ được coi là nhận thức được các thay đổi và đồng ý chấp nhận.


Thông báo dịch vụ

1. Trang web này sử dụng hệ điều hành được phát triển bởi chính công ty để cung cấp cho người dùng các dịch vụ như mua hàng qua Internet. Để sử dụng trang web này, bạn phải:

(1) Tự trang bị thiết bịđể truy cập Internet, bao gồm điện thoại di động cá nhân, máy tính bảng, modem, bộ định tuyến, v.v.;

(2) Tự thanh toán các khoản phí điện thoại và phí mạng liên quan đến dịch vụ do cá nhân thanh toán trên Internet;

2. Dựa trên tầm quan trọng của các dịch vụ web được cung cấp trên trang web này, bạn xác nhận và đồng ý rằng: