热点文章

文章搜索

Chính sách bảo mật

2019-08-08 16:13:53 作者: CDIND.VN

Chính sách bảo mật

Công ty tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ chính xác và cá nhân hóa hơn, chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Chính sách bảo mật này, nhưng công ty sẽ sử dụng thông tin này với mức độ cẩn trọng cao. Ngoài các quy định có trong Chính sách bảo mật này, Công ty sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn. Công ty sẽ cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Khi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Công ty, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này là một phần không thể thiếu trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Công ty.

 

1. Giới thiệu / thông báo và chấp nhận các điều khoản của chính sách quyền riêng tư

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản sau đây trong chính sách bảo mật trang web được sửa đổi bởi chúng tôi. Do đó, bạn có thể định kỳ xem lại chính sách quyền riêng tư này để đảm bảo rằng bạn hiểu các điều khoản của nó. Chính sách bảo mật này mô tả thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web và cách sử dụng thông tin đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc thắc mắc cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư:

Email:

 

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Để sử dụng trang web này bạn không nhất thiết phải cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một số dịch vụ bạn đăng ký thông qua trang web này có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để cung cấp các dịch vụ bạn cần và gửi cho bạn bản tin, thông tin sản phẩm, cập nhật và thông tin liên quan khác của CDIND.VN. Nếu bạn quyết định bất cứ lúc nào bạn không muốn nhận email từ chúng tôi nữa, vui lòng xem điều khoản 4 bên dưới. Ngoài ra, do bạn sử dụng dịch vụ trang web này, máy chủ web của chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định, như tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng, loại và hoạt động của phần mềm trình duyệt, ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi, địa chỉ trang web (nếu có) mà bạn liên kết trực tiếp đến trang web của chúng tôi và các thông tin tương tự khác.