热点文章

文章搜索

Quy trình mua sắm

2019-07-26 00:54:10 作者: CDIND.VN

1Đăng ký / đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản nền tảng. Nếu bạn chưa có tài khoản nền tảng, vui lòng nhấp vào "Đăng ký".

2Chọn sản phẩm

Duyệt theo danh mục hoặc tìm kiếm trực tiếp các sản phẩm.

3Thêm vào giỏ hàng

Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng để thanh toán hoặc tiếp tục mua sắm.

4Thanh toán

Nhấp vào nút “thanh toán” để vào trang thông tin đơn hàng để xác nhận địa chỉ giao hàng, thông tin liên hệ, phương thức thanh toán, phương thức giao hàng và thông tin hóa đơn.

5Gửi đơn đặt hàng

Xác nhận là chính xác, đơn đặt hàng được gửi và hoàn thành thanh toán.

6Xem chi tiết đơn hàng

Trên trang Đơn hàng của tôi, hãy kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn để xem quy trình giao sản phẩm.

7Xác nhận nhận hàng

Xác nhận đã nhận và tham gia chương trình đánh giá sản phẩm.