dịch vụ khách hàng

2019-08-09 15:54:58 作者: CDIND.VN

1. Cung cấp trao quyền các dịch vụ công nghệ và phần mềm cho các đại lý MRO tại Việt Nam, khách mua hàng giúp họ hàng trực tuyến, tiếp thị, quản lý đơn hàng, quản lý vận đơn và các chức năng khác

2. Làm việc với các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba để đươcj thanh toán trực tuyến, giúp việc thanh toán an toàn hơn và nhanh hơn

3. Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba để mở ra dịch vụ vận chuyển và phân phối, và để sản phẩm tiếp cận người dùng nhanh hơn.

4. Dịch vụ quản lý kênh phân phối đặc biệt để giúp bạn quản lý các kênh bán hàng của mình

5. Giúp đỡ bán hàng tự động, cung cấp dịch vụ tiếp thị dành riêng cho thương hiệu cho người dùng

 

CDI tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ công nghiệp kỹ thuật số tốt hơn cho người dùng MRO Việt Nam.