热点文章

文章搜索

Sự an toàn của tài khoản

2019-07-26 00:54:17 作者: CDIND.VN

Sự an toàn của tài khoản

 

1. Đơn hàng không có trường hợp lỗi thẻ hoặc vô hiệu trong thứ tự của trung tâm mua sắm và thương gia.

2, nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ không dụng số điện thoại di động riêng và các số khác thông bóa cho bạn biết rằng đơn đặt hàng không bình thường và sẽ không hướng dẫn bạn chuyển khoản ATM, cung cấp liên kết hoàn tiền và các hoạt động khác.

3. Trạng thái thực tế của đơn hàng tuân theo trạng thái giao dịch trong Trung tâm thành viên – Trang Đơn hàng của tôi.

4, địa chỉ web của trung tâm mua sắm là www.cdind.vn, liên kết lừa đảo được sử dụng bởi kẻ lừa đảo sẽ cố tình thêm và sửa đổi địa chỉ url của trung tâm mua sắm, vì những thay đổi tinh vi này, vui lòng cẩn thận xác định những thay đổi tinh tế, tránh bị lừa dối.