tìm kiếm văn bản

Phí vận chuyển

2019-07-26 00:54:19 tác giả: CDIND.VN

Phí vận chuyển


Người dùng mua sắm các sản phẩm của bên bán hàng thứ 3 đăng ký tại trang web thương mại điện tử này, tiêu chuẩn thu phí vận chuyển sẽ được tính theo trên trang chi tiết giới thiệu sản phẩm của bên bán hoặc thu phí vận chuyển theo tiêu chuẩn của trang web với bên công ty vận chuyển thứ 3, các shop của người bán khác nhau sẽ có các tiêu chuẩn thu phí khác nhau, phí cụ thể được dựa trên chi phí vận chuyển thực tế khi đơn đặt hàng được gửi đi.