tìm kiếm văn bản

Thanh toán đơn hàng

2019-07-26 00:54:23 tác giả: CDIND.VN

Thanh toán đơn hàng


Nếu bạn chọn phương thức thanh toán "thanh toán trực tuyến" và "tiền mặt khi giao hàng", cửa hàng sẽ không nhận được khoản thanh toán của bạn, đơn hàng sẽ hiển thị "đang chờ thanh toán", bạn nên thanh toán đúng hạn trong thời gian duy trì đơn hàng.