tìm kiếm văn bản

Hủy đơn hàng

2019-07-26 00:54:25 tác giả: CDIND.VN

Hủy đơn hàng


Sau khi đơn đặt hàng được gửi thành công, bạn có thể hủy đơn đặt hàng cho đơn đặt hàng tự vận hành của trung tâm mua sắm và hàng hóa được bán bởi một số người bán bên thứ ba.

 

Lưu ý: Khi đơn xin  hủy đơn hàng được gửi thành công, sẽ không thể sửa đổi hoặc phục hồi. Xin hãy thận trọng.

1. Sau khi gửi đơn xin hủy đơn hàng, hệ thống sẽ xác nhận vị trí gói hàng và sẽ hoàn lại tiền sau khi chặn thành công. Nếu đơn hàng bị hủy không thành công, đơn hàng sẽ tiếp tục được giao cho bạn và bạn có thể ký nhận hoặc từ chối.

2. Nếu đơn đặt hàng chứa các mặt hàng khuyến mại như quà tặng, sự kiện, phiếu giảm giá, v.v., nếu đơn đặt hàng sản phẩm chính bị hủy, các mặt hàng khuyến mại liên quan cũng sẽ bị hủy.

3. Nếu bạn đã xác nhận việc nhận hàng, vui lòng đăng ký sửa chữa / trả lại.