热点文章

文章搜索

Quy trình đổi trả hàng

2019-07-26 00:54:27 作者: CDIND.VN

Quy trình đổi trả hàng

 

1. Nếu khách hàng thấy rằng sản phẩm có vấn đề về chất lượng trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận hàng, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng để xác nhận.

2. Trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ sắp xếp xử lý trong vòng một tuần sau khi chấp nhận đơn thay thế của bạn. Nếu có tình huống đặc biệt cần hoãn lại,  sẽ thông báo trước.

3. Nếu các điu kin hoàn trả đưc đáp ng, trung tâm dch vụ khách hàng sẽ xác nhn và sp xếp hoàn tin theo phương thc thanh toán ban đu và tuyến đưng ban đu. Phương thc hoàn trả như sau:

1)trang yêu cầu: Bạn có thể vào "đơn hàng của tôi- nộp đơn xin đổi trả hàng" , sau khi xin đổi trả hàng thành công trung tâm mua sắm sẽ trả lại theo phương thức thanh toán ban đầu.

2.Liên hệ với dịch vụ khách hàng: Nếu việc hoàn tiền không thành công do tình trạng bất thường, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để giúp bạn hoàn trả.

Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn hoàn tiền"

 

Thông tin liên hệ khách hàng:

Điện thoại: 0854455858

Email: vnservice1@cdindustry.com