热点文章

文章搜索

Xin đổi trả hàng

2019-07-26 00:54:28 作者: CDIND.VN

Xin đổi trả hàng

 

Điều 1, nếu có vấn đề với hàng hóa, bạn có thể thực hiện hoạt động đổi trả hàng

1. Nếu khách hàng thấy rằng sản phẩm có vấn đề về chất lượng trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận hàng, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng để xác nhận.

2. Trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ sắp xếp xử lý trong vòng một tuần sau khi chấp nhận đơn thay thế của bạn. Nếu có tình huống đặc biệt cần hoãn lại,  sẽ thông báo trước.

 

Điều 2, sự tồn tại của một trong những trường hợp sau đây, trung tâm thương mại không chịu trách nhiệm trả lại

1. Bất kỳ hàng nào không được mua từ trung tâm mua sắm này.

2. Bất kỳ sản phẩm nào gây ra vấn đề về chất lượng do khách hàng sử dụng không đúng cách hoặc lưu trữ không đúng cách.

3. Bất kỳ sản phẩm nào vượt quá thời hạn sử dụng vì lý do khách hàng.

4. Có một vấn đề chỉ với những món quà, và nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc ăn các sản phẩm chính.

5.Trường hợp không thể đổi trảhàng

 

A) Các sản phẩm được bán bởi Trung tâm buôn bán là hoàn toàn mới và chính hãng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các trường hợp sau đây không được đổi trả hàng:

1) Sản phẩm được đặt hàng đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như hàng đặt, hàng mua hộ, hàng được đặt hàng với số lượng lớn, v.v.;

2) Vật phẩm dễ tiêu hao, sản phẩm dùng một lần, sản phẩm đặc biệt;

3) Theo tính chất của hàng hóa, người mua xác nhận rằng hàng hóa không được trả lại tại thời điểm mua;

4) Các sản phẩm đã quá 7 ngày kể từ ngày khách hàng ký nhận được sẽ không được trả lại và các sản phẩm vượt quá 15 ngày kể từ ngày khách hàng ký nhận được sẽ không được trao đổi;

5) Do sở thích cá nhân của khách hàng (chẳng hạn như: khách hàng nghĩ rằng màu sắc nên đậm hơn hoặc nhạt hơn, v.v.), hoặc các yêu cầu đổi trả do các trường hợp khác của khách hàng gây ra.

6) Bất kỳ việc bán hoặc không do Trung tâm buôn bán phát hành hoặc phát hóa đơn.

 

B) Ảnh hưởng đến lần bán hàng sau không  chỉbao gồm ở những điều sau đây:

1) Hàng hóa bị hư hỏng, không đóng gói, đã mở, sử dụng hoặc thiếu phụ kiện;

2) Hư hỏng vì lí do bất khả kháng hoặc do khách hàng sử dụng và bảo quản  không đúng cách, lưu trữ hoặc tiêu hao tự nhiên, tai nạn / sự kiện bất khả kháng