tìm kiếm văn bản

Hướng dẫn hoàn tiền

2019-07-26 00:54:29 tác giả: CDIND.VN

Hướng dẫn hoàn tiền

 

điều 1: phương thức hoàn trả

1. trang yêu cầu: Bạn có thể vào "đơn hàng của tôi- nộp đơn xin đổi trả hàng" , sau khi xin đổi trả hàng thành công trung tâm mua sắm sẽ trả lại theo phương thức thanh toán ban đầu.

2. Liên hệ với dịch vụ khách hàng: Nếu việc hoàn tiền không thành công do tình trạng bất thường, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để giúp bạn hoàn trả.

 

điều 2, hướng dẫn hoàn trả

1.Đơn xin hoàn trả sẽ được hoàn trả cho khách hàng trong vòng 7-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hoàn trả nếu sản phẩm trả lại đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện, sẽ không được hoàn trả. Ngoài ra, do sự chậm trễ trong yêu cầu hoàn tiền và trả lại hàng hóa của khách hàng, cũng như lý do cho thời gian hoàn trả của ngân hàng và nền tảng thanh toán của bên thứ ba, không loại trừ khả năng chậm hoàn trả.

2.CDIND.VN sẽ hoàn trả theo phương thức thanh toán tương tự phương thức thanh toán ban ban đầu của đơn hàng.

1. Hoàn trả tiền gửi trước: Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán của bạn trực tiếp vào số dư tài khoản của bạn, để bạn có thể sử dụng lại lần sau khi mua sắm.

2. Hoàn tiền bằng thẻ ngân hàng: Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán của bạn vào tài khoản thẻ ngân hàng bạn đã sử dụng để thanh toán. Việc thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng(COD) yêu cầu bạn cung cấp thẻ ngân hàng chính xác.

3.Khi yêu cầu hoàn lại tiền, bạn phải cung cấp thông tin tài khoản liên quan cho doanh nghiệp hoặc nhân viên sau bán hàng của CDIND.VN, để kịp thời xử lý khoản hoàn trả của bạn.Thông tin tài khoản [bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ ngân hàng và tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng], để chúng tôi có thể thanh toán cho bạn sớm nhất.