tìm kiếm văn bản

Thỏa thuận kinh doanh trên website

2019-07-26 00:54:30 tác giả: CDIND.VN

Chào mừng các tài khoản đăng ký trở thành tài khoản kinh doanh trên website. Vui lòng đọc kĩ toàn bộ nội dung dưới đây. Nếu chủ kinh doanh  không đồng ý với bất kỳ nội dung  nào trong Điều khoản dịch vụ, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của trang web này. Nếu chủ kinh doanh  hoàn tất thủ tục đăng ký trên website, điều đó có nghĩa là chủ kinh doanh đã đạt được thỏa thuận với trang web này và tự nguyện chấp nhận tất cả nội dung trong  Điều khoản dịch vụ. Từ nay về sau, chủ kinh doanh không được thực hiện bất kỳ hình thức khiếu nại nào  khi chưa đọc các điều khoản của Điều khoản dịch vụ này.

 

I, Tổng quan

1, Thỏa thuận này dùng cho chủ kinh doanh mở cửa kinh doanh trên nền tảng website, người bán có thể căn cứ vào nhu cầu kinh doanh để lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp. Bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ đối với khách hàng thông qua giao diện của website.

2, Để thúc đẩy việc xây dựng hệ sinh thái website bình đẳng, cởi mở và minh bạch, căn cứ vào bộ quy tắc quy định dịch vụ theo “Thỏa thuận kinh doanh trên website”.

3, Nguyên tắc chung khi mở cửa kinh doanh trên nền tảng của website là tăng cường các điều khoản về quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản đối với chủ kinh doanh trên website.

4, Xác định và xử lý hành vi vi phạm,  chúng tôi sẽ  đưa ra  biện pháp xử lý căn cứ vào quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng đã thỏa thuận, các tài liệu, bằng chứng được cung cấp bởi người tiêu dùng và chủ kinh doanh. Căn cứ vào thông tin liên quan được ghi lại bởi hệ thống website và chấp hành  nghiêm túc theo các quy tắc liên quan. Các chủ kinh doanh trên trang web này đều bình đẳng trong việc thực hiện theo quy định.

5, Các cửa hàng kinh doanh phải tuân thủ các văn bản  quy phạm như  pháp luật Việt Nam,  các quy định hành chính, các quy tắc của các bộ, ban, ngành… Đối với bất kì hành vi nào bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, sẽ xử lí theo quy định nếu có trong bản thỏa thuận; nếu bản thỏa thuận chưa có quy định liên quan đến hành vi vi phạm, nhà mạng có quyền xử lí căn cứ theo tình hình cụ thể tương ứng. Tuy nhiên, việc xử lí vi phạm của chúng tôi không xóa bỏ trách nhiệm pháp lý mà bên kinh doanh phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật nhà nước.