Cung cấp các giải pháp mua sắm và bán buôn trực tuyến cho việc mua bán xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp

2020-02-23 10:33:26 作者: cdind.vn

Trong những năm gần đây, với sự phát triển sâu rộng của Internet, thương mại điện tử trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng, và các nn tảng thương mại điện tử xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp như nấm sau cơn mưa.

 Việt Nam đang hướng tới nn kinh tế kỹ thuật số, giao dịch trực tuyến và thanh toán trực tuyến đã trở thành một trong những mô hình chủ yếu trong quá trình phát triển Internet của Việt Nam. So với mô hình sản xuất và bán hàng truyn thống của thiết bị công nghiệp, mô hình thương mại điện tử B2B của Internet + ngành công nghiệp chắc chắn sẽ mang lại sự cải cách và sự lật đổ hoàn toàn mới trong lĩnh vực công nghiệp.

 

1. Tình hình hiện tại và dự báo thị trường giao dịch trực tuyến tại Việt Nam

 

Các chuyên gia dự đoán rằng với 53% tỷ lệ sử dụng Internet và gần 50 triệu người sử dùng điện thoại thông minh, quy mô của thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD hoặc thậm chí 15 tỷ USD vào năm 2020. Hiện tại, tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của thương mại điện tử Việt Nam đã đạt 35%, đây là một trong những quốc gia đang phát nhanh nhanh chóng ngành thương mại điện tử trên thế giới. 

       Với sự gia tăng cực kỳ nhanh chóng của các giao dịch ngoại thương, các dữ liệu từ Tổng cục Thông kế Việt Nam cho thấy thu nhập khả dụng của cư dân Việt Nam đã tăng đu trong những năm gần đây và chi tiêu cư dân đã tăng nhanh từ 105,5 tỷ USD vào năm 2012 lên 179,1 tỷ USD vào năm 2019 (xem Hình 1 ), tỷ lệ tăng trưởng chi tiêu cư dân đạt 13,2% vào năm 2019 (xem Hình 2)


Tình hình hiện tại và dự báo thị trường giao dịch trực tuyến tại Việt Nam

2. Giao dịch v thiết bị công nghiệp trực tuyến của Việt Nam đang tăng trương mạnh mẽ

 

Theo Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin của Bộ Công Thương Việt Nam(MOIT), nhiu doanh nghiệp thiết bị công nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm đối tác và khách hàng nước ngoài trên các sàn giao dịch trực tuyến

Nn tảng thương mại điện tử B2B Internet công nghiệp nhắm giúp giảm chi phí liên quan đếthương mại truyn thống. Đồng thời, các doanh nghiệp có thể tìm được nhiu khách hàng thông qua các kênh trực tuyến hoặc website thương mại điện tử một cách hiệu quả và chi phí thấp hơn, thêm doanh số, mở rộng thị phần và giành được cơ hội ra thị trường thế giới.