热点文章

文章搜索

 • Sự an toàn của tài khoản

  Sự an toàn của tài khoản   1. Đơn hàng không có trường hợp lỗi thẻ hoặc vô hiệu trong thứ tự của trung tâm mua sắm và thương gia. 2, nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ không dụng số điện thoại di động riêng và các số khác thông bóa cho bạn biết rằng đơn đặt hàng không bình thường và sẽ không hướng dẫn bạn chuyển khoản ATM, cung cấp liên kết hoàn tiền và các hoạt động khác. 3. Trạng thái thực tế của đơn hàng tuân theo trạng thái giao dịch trong “Trung tâm thành viên” – “Trang Đơn hàng của tôi”. 4, địa chỉ web của trung tâm mua sắm là www.cdind.vn, liên kết lừa đảo được sử dụng bởi kẻ lừa đảo sẽ cố tình thêm và sửa đổi địa chỉ url của trung tâm mua sắm, vì những thay đổi tinh vi này, vui lòng cẩn thận xác định những thay đổi tinh tế, tránh bị lừa dối.

  CDIND.VN 2019-07-26

 • Thanh toán trực tuyến

  Thanh toán trực tuyến Hiện tại, trang web mua sắm hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Vui lòng sử dụng thanh toán trực tuyến kịp thời. Đơn hàng có hiệu lực trong vòng 24 giờ. Hệ thống quá hạn sẽ tự động bị hủy. Để đảm bảo mỗi khách hàng có cơ hội mua hàng công bằng, trang web sẽ không cung cấp giá trước khi bạn thực sự hoàn thành thanh toán đầy đủ.,Giá cả và hàng tồn kho thay đổi do điều chỉnh giá từ nhà máy, kết thúc khuyến mại và cướp hàng thỳ sẽ lấu giá khi thực hiện thanh toán làm giá cuối cùng . Sau khi bạn gửi đơn đặt hàng, nhấp để thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang thanh toán trực tuyến được chỉ định của bạn, hệ thống hết hạn sẽ tự động bị hủy, vui lòng vào "Đơn hàng của tôi" để kiểm tra trạng thái đơn hàng. Nếu bạn vẫn cần mua, vui lòng đặt hàng lại và thanh toán.Nếu bạn vẫn cần mua, vui lòng đặt hàng lại và thanh toán.

  CDIND.VN 2019-07-26

 • Tiền khi giao hàng

  Tiền khi giao hàng Hiện tại,trang web hỗ trợ trả tiền khi giao hàng, và được thu hộ bởi công ty vận chuyển. Theo yêu cầu của các công ty vận chuyển hợp tác, bạn có thể chọn thanh toán tiền mặt, thẻ POS v.v…

  CDIND.VN 2019-07-26