热点文章

文章搜索

 • Sửa đơn hàng

  Sửa đơn hàng Đơn hàng có thể được sửa đổi trước khi đơn hàng được xem xét và đơn hàng không thể được sửa đổi nếu đơn hàng đã được xem xét.   Chú ý 1. Sửa đổi đơn đặt hàng có thể ảnh hưởng đến thời gian giao hàng. 2. Khi sửa đổi được thực hiện, thông tin sản phẩm hiện tại sẽ được lấy làm chuẩn. Khi sửa đổi, bạn cần chú ý đến thông tin hoạt động. 3. Do việc sản xuất đơn hàng nhanh chóng, có thể có trường hợp sửa đổi không thành công.

  CDIND.VN 2019-08-09

 • Hủy đơn hàng

  Hủy đơn hàng Sau khi đơn đặt hàng được gửi thành công, bạn có thể hủy đơn đặt hàng cho đơn đặt hàng tự vận hành của trung tâm mua sắm và hàng hóa được bán bởi một số người bán bên thứ ba.   Lưu ý: Khi đơn xin  hủy đơn hàng được gửi thành công, sẽ không thể sửa đổi hoặc phục hồi. Xin hãy thận trọng. 1. Sau khi gửi đơn xin hủy đơn hàng, hệ thống sẽ xác nhận vị trí gói hàng và sẽ hoàn lại tiền sau khi chặn thành công. Nếu đơn hàng bị hủy không thành công, đơn hàng sẽ tiếp tục được giao cho bạn và bạn có thể ký nhận hoặc từ chối. 2. Nếu đơn đặt hàng chứa các mặt hàng khuyến mại như quà tặng, sự kiện, phiếu giảm giá, v.v., nếu đơn đặt hàng sản phẩm chính bị hủy, các mặt hàng khuyến mại liên quan cũng sẽ bị hủy. 3. Nếu bạn đã xác nhận việc nhận hàng, vui lòng đăng ký sửa chữa / trả lại.

  CDIND.VN 2019-07-26

 • Thanh toán đơn hàng

  Thanh toán đơn hàng Nếu bạn chọn phương thức thanh toán "thanh toán trực tuyến" và "tiền mặt khi giao hàng", cửa hàng sẽ không nhận được khoản thanh toán của bạn, đơn hàng sẽ hiển thị "đang chờ thanh toán", bạn nên thanh toán đúng hạn trong thời gian duy trì đơn hàng.

  CDIND.VN 2019-07-26

 • Kiểm tra đặt hàng

  Kiểm tra đặt hàng Chuyển đến Trung tâm thành viên và đi đến "Đơn hàng của tôi - Xem đơn hàng" để kiểm tra trạng thái đơn hàng.

  CDIND.VN 2019-07-26