热点文章

文章搜索

 • Hướng dẫn hoàn tiền

  Hướng dẫn hoàn tiền   điều 1: phương thức hoàn trả 1. trang yêu cầu: Bạn có thể vào "đơn hàng của tôi- nộp đơn xin đổi trả hàng" , sau khi xin đổi trả hàng thành công trung tâm mua sắm sẽ trả lại theo phương thức thanh toán ban đầu. 2. Liên hệ với dịch vụ khách hàng: Nếu việc hoàn tiền không thành công do tình trạng bất thường, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để giúp bạn hoàn trả.   điều 2, hướng dẫn hoàn trả 1.Đơn xin hoàn trả sẽ được hoàn trả cho khách hàng trong vòng 7-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hoàn trả nếu sản phẩm trả lại đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện, sẽ không được hoàn trả. Ngoài ra, do sự chậm trễ trong yêu cầu hoàn tiền và trả lại hàng hóa của khách hàng, cũng như lý do cho thời gian hoàn trả của ngân hàng và nền tảng thanh toán của bên thứ ba, không loại trừ khả năng chậm hoàn trả. 2.CDIND.VN sẽ hoàn trả theo phương thức thanh toán tương tự phương thức thanh toán ban ban đầu của đơn hàng. 1). Hoàn trả tiền gửi trước: Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán của bạn trực tiếp vào số dư tài khoản của bạn, để bạn có thể sử dụng lại lần sau khi mua sắm. 2). Hoàn tiền bằng thẻ ngân hàng: Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán của bạn vào tài khoản thẻ ngân hàng bạn đã sử dụng để thanh toán. Việc thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng(COD) yêu cầu bạn cung cấp thẻ ngân hàng chính xác. 3.Khi yêu cầu hoàn lại tiền, bạn phải cung cấp thông tin tài khoản liên quan cho doanh nghiệp hoặc nhân viên sau bán hàng của CDIND.VN, để kịp thời xử lý khoản hoàn trả của bạn.Thông tin tài khoản [bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ ngân hàng và tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng], để chúng tôi có thể thanh toán cho bạn sớm nhất. 

  CDIND.VN 2019-07-26

 • Xin đổi trả hàng

  Xin đổi trả hàng   Điều 1, nếu có vấn đề với hàng hóa, bạn có thể thực hiện hoạt động đổi trả hàng 1. Nếu khách hàng thấy rằng sản phẩm có vấn đề về chất lượng trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận hàng, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng để xác nhận. 2. Trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ sắp xếp xử lý trong vòng một tuần sau khi chấp nhận đơn thay thế của bạn. Nếu có tình huống đặc biệt cần hoãn lại,  sẽ thông báo trước.   Điều 2, sự tồn tại của một trong những trường hợp sau đây, trung tâm thương mại không chịu trách nhiệm trả lại 1. Bất kỳ hàng nào không được mua từ trung tâm mua sắm này. 2. Bất kỳ sản phẩm nào gây ra vấn đề về chất lượng do khách hàng sử dụng không đúng cách hoặc lưu trữ không đúng cách. 3. Bất kỳ sản phẩm nào vượt quá thời hạn sử dụng vì lý do khách hàng. 4. Có một vấn đề chỉ với những món quà, và nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc ăn các sản phẩm chính. 5.Trường hợp không thể đổi trảhàng   A) Các sản phẩm được bán bởi Trung tâm buôn bán là hoàn toàn mới và chính hãng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các trường hợp sau đây không được đổi trả hàng: 1) Sản phẩm được đặt hàng đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như hàng đặt, hàng mua hộ, hàng được đặt hàng với số lượng lớn, v.v.; 2) Vật phẩm dễ tiêu hao, sản phẩm dùng một lần, sản phẩm đặc biệt; 3) Theo tính chất của hàng hóa, người mua xác nhận rằng hàng hóa không được trả lại tại thời điểm mua; 4) Các sản phẩm đã quá 7 ngày kể từ ngày khách hàng ký nhận được sẽ không được trả lại và các sản phẩm vượt quá 15 ngày kể từ ngày khách hàng ký nhận được sẽ không được trao đổi; 5) Do sở thích cá nhân của khách hàng (chẳng hạn như: khách hàng nghĩ rằng màu sắc nên đậm hơn hoặc nhạt hơn, v.v.), hoặc các yêu cầu đổi trả do các trường hợp khác của khách hàng gây ra. 6) Bất kỳ việc bán hoặc không do Trung tâm buôn bán phát hành hoặc phát hóa đơn.   B) Ảnh hưởng đến lần bán hàng sau không  chỉbao gồm ở những điều sau đây: 1) Hàng hóa bị hư hỏng, không đóng gói, đã mở, sử dụng hoặc thiếu phụ kiện; 2) Hư hỏng vì lí do bất khả kháng hoặc do khách hàng sử dụng và bảo quản  không đúng cách, lưu trữ hoặc tiêu hao tự nhiên, tai nạn / sự kiện bất khả kháng 3) Sửa chữa, sử dụng sai, va chạm, sơ suất, lạm dụng, tiêm chất lỏng, tai nạn, thay đổi, lắp đặt sai,hoặc tất cả các hành vi ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, xé rách, thay đổi nhãn, số sê-ri máy, nhãn hiệu chống giả; 4) Hàng hóa bị hư hỏng do các lý do khác ngoài Trung tâm buôn bán trong quá trình trả lại Trung tâm buôn bán.

  CDIND.VN 2019-07-26

 • Quy trình đổi trả hàng

  Quy trình đổi trả hàng   1. Nếu khách hàng thấy rằng sản phẩm có vấn đề về chất lượng trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận hàng, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng để xác nhận. 2. Trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ sắp xếp xử lý trong vòng một tuần sau khi chấp nhận đơn thay thế của bạn. Nếu có tình huống đặc biệt cần hoãn lại,  sẽ thông báo trước. 3. Nếu các điều kiện hoàn trả được đáp ứng, trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ xác nhận và sắp xếp hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu và tuyến đường ban đầu. Phương thức hoàn trả như sau: 1)trang yêu cầu: Bạn có thể vào "đơn hàng của tôi- nộp đơn xin đổi trả hàng" , sau khi xin đổi trả hàng thành công trung tâm mua sắm sẽ trả lại theo phương thức thanh toán ban đầu. 2.)Liên hệ với dịch vụ khách hàng: Nếu việc hoàn tiền không thành công do tình trạng bất thường, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để giúp bạn hoàn trả. Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn hoàn tiền"   Thông tin liên hệ khách hàng: Điện thoại: 0854455858 Email: vnservice1@cdindustry.com

  CDIND.VN 2019-07-26

 • Chính sách đổi trả hàng

  Chính sách đổi trả hàng   CDIND.VN cam kết sau khi mua bất kỳ sản phẩm trên trang web chính thức (trừ một số sản phẩm). trong vòng 7 ngày sau khi bạn ký nhận hàng, bạn vẫn có thể đổi trả hàng Trả lại hàng hóa vì lý do khách hàng, chi phí vận chuyển trở lại là do khách hàng chịu.   Phạm vi đổi trả hàng   1. Đổi trả hàng vì lí do chủ quan Một số sản phẩm được bán bởi CDIND.VN, trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận, có thể đăng ký trả hàng không lí do, 7-15 ngày kể từ ngày nhận, 20% số tiền trả lại được tính là phí xử lý trả lại.Quá 15 ngày, trảhàng chủ quan ở sẽ không được xử lý.   Hướng dẫn đổi và trả hàng: 1) Hàng hóa bị trả lại bao bì cần phải còn nguyên vẹn,đủ số lượng và không ảnh hưởng đến lần bán hàng sau; 2) Đồng thời phải trả lại hóa đơn gốc và các tài liệu liên quan (bao gồm hóa đơn, biên lai, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, thẻ bảo hành, v.v.);   2.Trường hợp không thể đổi trảhàng A) Các sản phẩm được bán bởi CDIND.VN là hoàn toàn mới và chính hãng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các trường hợp sau đây không được đổi trả hàng:   1) Sản phẩm được đặt hàng đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như hàng đặt, hàng mua hộ, hàng được đặt hàng với số lượng lớn, v.v.; 2) Vật phẩm dễ tiêu hao, sản phẩm dùng một lần, sản phẩm đặc biệt; 3) Theo tính chất của hàng hóa, người mua xác nhận rằng hàng hóa không được trả lại tại thời điểm mua; 4) Các sản phẩm đã quá 7 ngày kể từ ngày khách hàng ký nhận được sẽ không được trả lại và các sản phẩm vượt quá 15 ngày kể từ ngày khách hàng ký nhận được sẽ không được trao đổi; 5) Do sở thích cá nhân của khách hàng (chẳng hạn như: khách hàng nghĩ rằng màu sắc nên đậm hơn hoặc nhạt hơn, v.v.), hoặc các yêu cầu đổi trả do các trường hợp khác của khách hàng gây ra. 6) Bất kỳ việc bán hoặc không do CDIND.VN phát hành hoặc phát hóa đơn.   B) Ảnh hưởng đến lần bán hàng sau không  chỉbao gồm ở những điều sau đây:   1) Hàng hóa bị hư hỏng, không đóng gói, đã mở, sử dụng hoặc thiếu phụ kiện; 2) Hư hỏng vì lí do bất khả kháng hoặc do khách hàng sử dụng và bảo quản  không đúng cách, lưu trữ hoặc tiêu hao tự nhiên, tai nạn / sự kiện bất khả kháng 3) Sửa chữa, sử dụng sai, va chạm, sơ suất, lạm dụng, tiêm chất lỏng, tai nạn, thay đổi, lắp đặt sai,hoặc tất cả các hành vi ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, xé rách, thay đổi nhãn, số sê-ri máy, nhãn hiệu chống giả; 4) Hàng hóa bị hư hỏng do các lý do khác ngoài CDIND.VN trong quá trình trả lại CDIND.VN.   Chính sách hoàn trả   1. Đánh giá ngày nhận hàng thực tế: Bên thứ ba hợp tác với CDIND.VN chịu trách nhiệm vận chuyển hoặc công ty vận chuyển do khách hàng chỉ định,sẽ lấy ngày kí nhận thực tế cửa khách hàng làm chuẩn. 2. Khi khách hàng gửi lại hàng hóa, các nội dung bằng văn bản sau phải được đính kèm với gói hàng: số hiệu đơn xử lý, thông tin liên hệ của khách hàng và phương thức liên hệ,Cần mã đơn đặt hàng,chủng loại,số lượng,lí do trả hàng của các sản phẩm trả/đổi/sửa 3,Đổi trả hàng cần cung cấp bằng chứng: toàn bộ hình ảnh bao bì, hình ảnh danh sách giao hàng, hình ảnh bao bì sản phẩm và hình ảnh chi tiết sản phẩm; để đảm bảo độ chính xác và nâng cao hiệu quả đổi trả,bằng chứng không được tô vẽ ,bóp méo. 4, Phí vận chuyển hàng hóa:Nguyên nhân phát sinh đổi trả thuộc phía CDIND.VN, cước vận chuyển do CDIND.VN thanh toán; các lý do khác gây ra, cước vận chuyển do khách thanh toán.   Thời gian đổi trả hàng:   1) Nếu là hàng gửi sai cần đổi trả, sau khi xác nhận và xác minh, khách hàng sẽ được đổi trả hoặc hoàn trả tiền ngay sau khi cửa hàng nhận được hàng trả lại. 2) Một số sản phẩm có thể được áp dụng chính sách trả hàng không có lý do trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký nhận. Từ  7-15 ngày kể từ ngày ký nhận, 20% số tiền trả lại sẽ được tính là phí xử lý trả lại,quá 15 ngày,sẽ không được xử lý.   Hóa đơn:   1) Nếu hóa đơn VAT đã được phát hành và khách hàng chưa được khấu trừ, hóa đơn VAT phải được hoàn lại; 2) Nếu bạn đã khấu trừ, vui lòng cung cấp Hóa đơn đỏ; 3) Nếu không thể cung cấp những điều trên, khách hàng sẽ phải chịu khoản lỗ thuế, nghĩa là hóa đơn bao gồm số tiền thuế và thuế suất chung là 13%, được xử lý theo tình hình thực tế.   Đổi trả hàng lưu ý 1. Trả lại hàng đồng thời phải trả lại các tài liệu liên quan và hóa đơn tương ứng. Nếu hóa đơn VAT đã được phát hành và hóa đơn VAT gốc không thể được cung cấp, bạn sẽ cần phải trả 13% sản phẩm được hoàn lại dưới dạng "phí vận hành hoàn trả"; nếu hóa đơn trong tháng tới, bạn sẽ cần cung cấp hướng dẫn hoàn tiền; Đối với tài khoản cá nhân, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng hoàn trả với con dấu chính thức. 2. Các sản phẩm được CDIND.VN xác nhận đáp ứng chính sách thay thế có thể chấp nhận A đổi A hoặc A đổi B (B có thể là nhiều sản phẩm SKU khác nhau hoặc nhiều sản phẩm SKU). Nếu số lượng sản phẩm thay thế cao hơn số lượng sản phẩm ban đầu, bạn cần chuyển khoản thanh toán phần còn lại vào tài khoản CDIND.VN. Nếu số lượng sản phẩm thay thế thấp hơn số lượng sản phẩm ban đầu, CDIND.VN có thể hoàn trả khoản thanh toán số vượt quá cho tài khoản được chỉ định của bạn hoặc bạn có thể lưu lại hoàn trả các đơn đặt hàng khác. 3. Vui lòng đóng gói đúng cách các sản phẩm bị trả lại. Nếu bên trong gói có tiếng va đập hoặc các vật phẩm nhỏ không được xếp gọn lại, hãy đảm bảo đặt đủ chất độn. Bạn có thể sử dụng lại các vật liệu đóng gói khi CDIND.VN vận chuyển. . Xin lưu ý rằng chuyển phát nhanh không thể được dán trực tiếp trên bao bì gốc của sản phẩm, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến việc bán lại dẫn đến không thể trả hàng.

  CDIND.VN 2019-07-26