Máy đục bê tông BODA H10-40 1200w T3

Máy đục bê tông BODA H10-40 1200w
SPU:
PS0000002966
Giá bán:
1.055.145 ₫
Giá niêm yết:
1.623.300 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm sản phẩm này không đủ hàng