Máy cắt gạch, cắt đá cầm tay BODA C9-110 1350W ( T6)

Máy cắt gạch BODA C9-110 1350w
SPU:
PS0000003146
Giá bán:
495.300 ₫
Giá niêm yết:
495.300 ₫
số điểm tích lũy:
495300
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm sản phẩm này không đủ hàng