550201 - Tô vít dẹp 2 cạnh cán trong 5x38mm

Tô vít dẹp 2 cạnh cán trong 5x38mm
SPU:
PS0000089540
Giá bán:
4094 ₫
Giá niêm yết:
4094 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng: