550203 - Tô vít dẹp 2 cạnh cán trong 3x100mm

Tô vít dẹp 2 cạnh cán trong 3x100mm
SPU:
PS0000089552
Giá bán:
4590 ₫
Giá niêm yết:
4590 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm