550309 - Tô vít 2 cạnh đầu dẹt cán 2 màu 6x150mm

Tô vít 2 cạnh đầu dẹt cán 2 màu 6x150mm
SPU:
PS0000089588
Giá bán:
17.369 ₫
Giá niêm yết:
17.369 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng: