550312 - Tô vít 2 cạnh đầu dẹt cán 2 màu 8x200mm

Tô vít 2 cạnh đầu dẹt cán 2 màu 8x200mm
SPU:
PS0000089594
Giá bán:
21.463 ₫
Giá niêm yết:
21.463 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm