550332 - Tô vít đầu bake cán 2 màu PH3x200mm

Tô vít đầu bake cán 2 màu PH3x200mm
SPU:
PS0000089606
Giá bán:
21.463 ₫
Giá niêm yết:
21.463 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm