570102 - Kéo cắt tôn mũi cong phải 10" T48 H6

Kéo cắt tôn mũi cong phải 10"
SPU:
PS0000089804
Giá bán:
40.251 ₫
Giá niêm yết:
40.251 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng: