541108 - Cờ lê vòng miệng kết hợp kiểu Châu Âu 8mm T400 H120

Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 8mm
SPU:
PS0000089888
Giá bán:
9873 ₫
Giá niêm yết:
9873 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm