560603 - Kìm chết mỏ kẹp thẳng 7" T60 H10

Kìm chết mỏ kẹp thẳng 7"
SPU:
PS0000090260
Giá bán:
33.746 ₫
Giá niêm yết:
33.746 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm