560622 - Kìm chết mỏ nhọn dài 9" (T60)

Kìm chết mỏ nhọn dài 9"
SPU:
PS0000090266
Giá bán:
41.935 ₫
Giá niêm yết:
41.935 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm