560506 - Kìm phe trục, mũi thẳng 13" T30 H6

Kìm phe trục, mũi thẳng 13"
SPU:
PS0000090290
Giá bán:
70.399 ₫
Giá niêm yết:
70.399 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm