560516 - Kìm phe lỗ, mũi thẳng 13" H6

Kìm phe lỗ, mũi thẳng 13"
SPU:
PS0000090326
Giá bán:
70.399 ₫
Giá niêm yết:
70.399 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm