610633 - Dũa dẹt vân lớn cán nhựa 8" T72 H12

Dũa dẹt vân lớn cán nhựa 8"
SPU:
PS0000090404
Giá bán:
26.746 ₫
Giá niêm yết:
26.746 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm