541310 - Cờ lê 2 đầu tròn kiểu Châu Âu 10x11mm T250 H10

Cờ lê 2 đầu tròn kiểu Châu Âu 10x11mm
SPU:
PS0000090920
Giá bán:
13.505 ₫
Giá niêm yết:
13.505 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm