541313 - Cờ lê 2 đầu tròn kiểu Châu Âu 12x13mm T80 H8

Cờ lê 2 đầu tròn kiểu Châu Âu 12x13mm
SPU:
PS0000090926
Giá bán:
15.189 ₫
Giá niêm yết:
15.189 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm