541314 - Cờ lê 2 đầu tròn kiểu Châu Âu 14x15mm T60 H6

Cờ lê 2 đầu tròn kiểu Châu Âu 14x15mm
SPU:
PS0000090932
Giá bán:
19.053 ₫
Giá niêm yết:
19.053 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm