LUSFF-150A - Máy mài góc cầm tay LUSFF-150A 1200W φ150mm T6

Máy mài góc LUSFF-150A 1200W φ150mm
编号:
PS0000091334
销售价:
498.602 ₫
市场价:
498.602 ₫
  • 月销量: 1
  • 评分数: 0
  • 评分: 0.0
数量: