FF230A _ Máy mài góc cầm tay 2020W φ230mm T4

Máy mài góc LUSFF230A 2020W φ230mm
SPU:
PS0000091346
Giá bán:
911.352 ₫
Giá niêm yết:
911.352 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm