LUSJ112-02 - Lưỡi cắt bê tông LUSJ112-02 112mm 20mm 1.3mm T200 H100

Lưỡi cắt đá LUSJ112-02 112mm 20mm 1.3mm
SPU:
PS0000091562
Giá bán:
40.284 ₫
Giá niêm yết:
40.284 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm