LUSJ01230 - Lưỡi cắt bê tông LUSJ01230 230mm 25.4mm 2.6mm T50

Lưỡi cắt đá LUSJ01230 230mm 25.4mm 2.6mm
SPU:
PS0000091574
Giá bán:
98.963 ₫
Giá niêm yết:
152.250 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm sản phẩm này không đủ hàng

giới thiệu sản phẩm

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm