630402_Kéo cắt cành công nghiệp mũi cong 8"

Kéo cắt cành công nghiệp mũi cong 8"
SPU:
PS0000091916
Giá bán:
67.130 ₫
Giá niêm yết:
67.130 ₫
số điểm tích lũy:
67130
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm