630403_Kéo cắt cành công nghiệp mũi tròn 8" T48 H12

Kéo cắt cành công nghiệp mũi tròn 8"
SPU:
PS0000091922
Giá bán:
106.050 ₫
Giá niêm yết:
106.050 ₫
số điểm tích lũy:
106050
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm