025013L_Cờ lê vòng miệng tự động Helisi 13mm

Cờ lê vòng miệng tự động Helisi 13mm
SPU:
PS0000092336
Giá bán:
67.691 ₫
Giá niêm yết:
67.691 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm