025023L_Cờ lê vòng miệng tự động Helisi 23mm H5

Cờ lê vòng miệng tự động Helisi 23mm
SPU:
PS0000092372
Giá bán:
118.542 ₫
Giá niêm yết:
118.542 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm