205150L_Mũi khoan kim loại Helisi w6-15mm

Mũi khoan Helisi w6-15mm
SPU:
PS0000092648
Giá bán:
72.974 ₫
Giá niêm yết:
72.974 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm