560281_Kìm cắt nhựa 5'' HARDEN T120 H6

Kìm cắt 5"
SPU:
PS0000092666
Giá bán:
28.397 ₫
Giá niêm yết:
28.397 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm