560282_Kìm cắt nhựa 6'' HARDEN T120 H6

Kìm cắt 6"
SPU:
PS0000092672
Giá bán:
29.817 ₫
Giá niêm yết:
29.817 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm sản phẩm này không đủ hàng