560540_Kìm bấm / cắt cuối 6'' HARDEN T60 H6

Kìm bấm 150MM
SPU:
PS0000092678
Giá bán:
34.275 ₫
Giá niêm yết:
34.275 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm