560168_Kìm cắt 8'' HARDEN (T60/H6)

Kìm cắt 8"
SPU:
PS0000092864
Giá bán:
30.973 ₫
Giá niêm yết:
30.973 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm