610705_Cưa sắt cầm tay có khung Nhôm 12'' HARDEN T24 H6

Cưa sắt 12"
SPU:
PS0000092900
Giá bán:
69.936 ₫
Giá niêm yết:
69.936 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Hacksaw Frame Aluminium Handle 12"

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm