570073_Kìm cắt cáp 32'' HARDEN T5

Kìm cắt cáp 32"
SPU:
PS0000092966
Giá bán:
231.404 ₫
Giá niêm yết:
231.404 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm